Wijnmaten Privacy verklaring

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient Wijnmaten zich aan bepaalde wettelijke vereisten te houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

In deze Verklaring kunt u dan ook lezen wat persoonsgegevens zijn en welke persoonsgegevens Wijnmaten van u verwerkt. Ook kunt u hier lezen waarom wij persoonsgegevens van u verwerken en waar u terecht kunt als u hier vragen over heeft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of waarvan valt af te leiden wie iemand is. De meest voorkomende persoonsgegevens zijn een naam, adres/woonplaats, telefoonnummers, postcodes + huisnummer.

Welke persoonsgegevens verwerkt Wijnmaten?

Bij het bezoeken van onze website registreren wij cookies. Verder vragen wij u voor het verwerken van uw bestelling via de website om het doorgeven van uw naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en bankgegevens. Als u bestelt via Whatsapp dan verwerken wij alleen uw naam, telefoonnummer en adres.

Waarom heeft Wijnmaten uw persoonsgegevens nodig?

Wijnmaten heeft uw persoonsgegevens nodig om uw bestelling, en hiermee de koopovereenkomst, uit te kunnen uitvoeren. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u uw bestelling ontvangt en dat wij uw betaling ontvangen. Uiteraard kunnen wij uw gegevens ook nodig hebben om contact met u te onderhouden met betrekking tot uw bestelling.

Ook kan het zijn dat Wijnmaten u toestemming heeft gevraagd om uw foto te mogen gebruiken op onze social media. Buiten deze grondslagen maakt Wijnmaten geen gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook niet doorgespeeld aan derden (buiten de EU).

Wijnmaten verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Wijnmaten uw persoonsgegevens?

Wijnmaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de koopovereenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens twee weken na de aankoopdatum worden verwijderd.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Wijnmaten van u -op dit moment- verwerkt dan kunt u contact opnemen met Wijnmaten via onze contactgegevens. U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens én u heeft het recht om Wijnmaten te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen.

Hoe beveiligt Wijnmaten uw persoonsgegevens?

Wijnmaten gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De gegevensdragers waarop uw persoonsgegevens worden opgeslagen zijn allemaal voorzien van een dubbele beveiliging. In het -onwaarschijnlijke- geval van een datalek zal Wijnmaten u hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Tot slot

Wijnmaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien zij dit nodig acht.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens.